Navigace

Obsah

Opatření obecné povahy -vydání územníhoÚP Lobodice .pdf (2.8 MB)

Veřejná vyhláška Územní plán obce Lobodice.pdf (206.05 kB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOBODICE - ODŮVODNĚNÍ

II_UZEMNÍ PLÁN LOBODICE - ODŮVODNĚNÍ (2.23 MB)

II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES (5 MB)

II.2_ŠIRŠÍ VZTAHY (3.81 MB)

II.3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (1.32 MB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOBODICE - ODŮVODNĚNÍ / ÚZEMNÍ PLÁN LOBODICE - TABULKY VH

II_UZEMNI_PLAN_LOBODICE_ODUVODNENI - TABULKY (97.15 kB)

VH1 (617.5 kB)

VH2 (219.47 kB)

VH3 (228.85 kB)

VH4 (241.04 kB)

VH5 (233.75 kB)

VH6 (229.2 kB)

VH7 (522.11 kB)

VH8 (217.51 kB)

VH9 (232.94 kB)

VH10 (227.56 kB)

VH11 (226.99 kB)

VH12 (229.58 kB)

VH13 (235.26 kB)

VH14 (230.61 kB)

VH15 (224.87 kB)

VH16 (245.12 kB)

VH17 (245.03 kB)

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOBODICE - VÝROK

I_UZEMNÍ PLÁN LOBODICE - VÝROK (460.4 kB)

I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (2.29 MB)

I.2_HLAVNÍ VÝKRES (4.53 MB)

I.3a_VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (1.52 MB)

I.3b_ENERGETIKA_SPOJE (2.17 MB)

I.4_VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE (1.16 MB)

I.5_SCHÉMA ZÁSTAVBY (745.07 kB)