Navigace

Obsah

Zpět

Veřejné projednání vněj.havar.plánu RWE Gas Storage- MOŽNOST nahlížení.....

 

Kompletní dokumentace je umístěna na Obecním úřadě Lobodice, kde do ní  lze nahlížet, činit si z ní výpisy, opisy, nebo kopie

a to v úřední dny pondělí a středa vždy od 8:00 -11:30 a od 12:30 do 17:00 hod.Veřejné náhlížení do návrhu bezpečností dokumentace je umožňěno po dobu 30 dní ode dne jejího oznámení. V této lhůtě může každý uplatnit k návrhu bezpečností 

dokumentace písemné připomínky. V souladu s ust. §17 ost.3 zákona o prevenci závažných havárií.

Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu pro objekt RWE Gas Storage CZ- Podzemní zásobník plynu.pdf (178.01 kB)

Vyvěšeno: 20. 1. 2022

Datum sejmutí: 21. 3. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět