Navigace

Obsah


Mapa


Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Lobodice 216, FWE posílení, kNN, vNN" 29.11.2023 17.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX04848.18-152.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX08656.14-220.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX11658.16-289.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX13453.12-315.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX27331.20-181.pdf 23.11.2023 09.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX01785.17-199.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX05723.13-309.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX06079.23-039.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX07524.18-204.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX15214.19-193.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX15707.18-177.pdf 23.11.2023 09.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX16264.15-154.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX17562.17-161.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX18420.20-126.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX20287.14-212.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DDVMV_20231116_EX26700.21-076.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Dražební vyhláška DVMV_20231116_EX36995.21-127.pdf 23.11.2023 22.12.2023
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky území obce Lobodice 25.08.2023
Veřejná vyhláška- Přechodná úprava provozu(prov.komun.kraj.silnice výjezd vozidel ze stavby) 01.08.2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) stočné za kalendářní rok 2022 Obec Lobodice 28.04.2023
Záměr prodej obecního pozemku parc.č. 264/7 k.ú. Lobodice 28.04.2023
Veřejná vyhláška-Stanovení míst.úpravy prov. na p.komun.-parkoviště COOP 24.04.2023
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy,Stanovení míst.úpravy provozu 06.03.2023
VÝZVA- Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022 23.02.2023
Opatření obecné povahy MZE-59640_2022-16212 09.11.2022 31.12.2023
Provozní a kanalizační řád kanalizace POLU 21.04.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2022 07.04.2022
Darovací smlouva Člověk v tísni 14.03.2022
Rozhodnutí - Společné povolení 2_2022 schválení stavebního záměru Oprava místní komunikace v obci Lobodice Vrbí _veřejná vyhláška 17.01.2022
Oznámení zahájení společného řízení-Obnova místní komunikace v obci Lobodice 07.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2021 14.04.2021
Informace o dokum. zveřejňovaných dle zák. 250_2000 Sb. rozp.provizorium_ 2020 MSH.pdf 18.03.2021
Řád veřejného pohřebiště 01.02.2021
Výzva k přihlášení se ke svému majetku-Úřad pro zastupování státu ve věc.majet. 07.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2020-veřejnoprávní smlouva 11.05.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí Úřad pro zastupování státu 20.09.2019
Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 12.03.2019
Informace o dokumetech zveřejňovaných dle zákona 250_2000 Sb. od r.2019Mikroregion.pdf 14.02.2019
Výzva Úřad pro zastupování státu ve věc.majetkových-katastrální zákon 07.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 03.04.2018
Pozemky k pronájmu - Státní pozemkový úřad 07.02.2018 23.02.2020
Informace o dokumetech zveř dle zákona 250_2000 Sb. DSO doplněk 04.07.2017
Oznámení -Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250-200 SBb. DSO Povaloví 21.03.2017
Oznámení -Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250-2000 Sb. 21.03.2017

Zastupitelstvo

Záměry

Hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2024 04.12.2023
Návrh rozpočtu DSO Střední Haná na rok 2024 20.11.2023
Rozpočtové opatření 8 16.11.2023
Rozpočtové opatření 7 19.09.2023
Rozpočtové opatření 6 13.09.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obec_Lobodice_2024-2028.xls 11.09.2023
Rozpočtové opatření 5 22.08.2023
Rozpočtové opatření 4 24.07.2023
Schválený závěrečný účet obce Lobodice 2022.xls 14.06.2023
Rozpočtové opatření 3 14.06.2023
Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví 2022.xls 29.05.2023
Návrh závěrečného účtu obce Lobodice 2022 18.05.2023
Návrh závěrečného účtu DSO Středni Haná za rok 2022 11.05.2023
Rozpočtové opatření 2 06.04.2023
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2023 14.02.2023
Rozpočtové opatření 1 08.02.2023
Schválený rozpočet obce Lobodice 2023 23.12.2022
Návrh rozpočtu DSO Střední Haná na rok 2023 05.12.2022
Návrh rozpočtu obce Lobodice 2023_příjmy 03.12.2022
Návrh rozpočtu obce Lobodice 2023_výdaje 03.12.2022
Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2023 16.11.2022
Návrh závěrečného účtu DSO Střední Haná 2021 23.05.2022
Navrh zaverecneho uctu DSO Povalovi 2021 18.05.2022
Návrh střednědobého rozp.výhledu 2024-2028 DSO střední Haná 08.04.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2022 07.04.2022
Schválený rozpočet obce Lobodice 2022 07.04.2022
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 Mikroregion 03.01.2022
Návrh střednědobého výhled rozpočtu DSO Povaloví 2022-2027 17.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 DSO Povaloví 17.12.2021
Schválený závěrečný účet obce Lobodice 2020 24.06.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví 2020 31.05.2021
Navrh zaverecneho uctu DSO Stredni Hana za rok 2020 03.05.2021
Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2021 03.05.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2020-veřejnoprávní smlouva 11.05.2020
Schválený_rozpočet_ZŠ_a_MŠ_Lobodice_2019_změna_č.1.pdf 09.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SK Sokol Lobodice 2019 -veřejnoprávní smlouva.pdf 27.03.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Povalovi 2019-2023 26.11.2018
Návrh střednědobého rozp.výhledu DSO Mikroregion 2019-2023 užší rozsah 10.05.2018
Schválený středněndový výhled rozpočtu ZŠ a MŠ-přísp.org. 18.12.2017

Základní a mateřská škola