Navigace

Obsah

Památky


Kostel

 

Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie stojíci na návsi obce. Je to cenná barokní stavba z roku 1771. Pod věží je předsíň – zbytek původní kapličky. Pevná a klenutá stavba může pojmout až 400 lidí. Má tři vchody se samostaným vchodem na věž a chór.

Fara – na návsi nedaleko žudru. Dům je dnes částečně obydlen a již není používán k účelům pro které byl vystavěn.

 

 

 

Boží muka

 

Boží muka se nacházejí po pravé straně cesty od sousední obce Polkovice. Tato čtyřboká stavba pochází z poloviny 19.století.

 

 

Další význámnou památkou obce je socha sv. Jana Nepomuckého stojící v parku na návsi před kostelem. Pískovaná socha na vysokém podstavci je v životní velikosti.

Další socha nacházející se u cesty za mostem přes náhon k a řece Moravě je socha socha Panny Marie Luderské. Na soklu této sochy je vyryt nápis: „Mstia / bez poskvrny / chříchu počala / oroduj / za nás“.

KřížKamenný kříž u rozcestí na Polkovice zřejmě nejstarší známý kříž v širokém okolí. Jednoduchá vysoká stavba z roku 1717.

Další kamenný kříž u cesty do Oplocan je dnes již spíše torzem. Chybí mu kříž i s korpusem. Na zadní desce z roku 1806 je dochován nápis: „Přestavěn při scelování pozemků a obnoven prapravnukem Jos. Přecechtělem č.41 L.P. 1931.“

Kamenný kříž na hřbitově s reliefem Panny Marie Bolestné.

Kamenný kříž pod kostelem v přední části s reliefem Panny Marie Bolestné byl opraven v roce 2007.

 

Kříž

Kamenný kříž u autobusové zastávky v severní části obce byl opravený v roce 1745. V předu na soklu má relief sv. Václava a na podstavci reliéf Panny Marie Bolestné.

Kamenný kříž u autobusové zastávky uvnitř obce je nejspíše pospojován z různých částí plastik. Na přední části se nachází reliéf kalicha s hostií.

Kamenný kříž v obci u č.p. 27 – Vrtělův má na podstavci reliéf Panny Marie a sv. Cirila a Metoděje.

 

 

ElektrárnaJednou z nejvýznamnějších technických staveb obce a nejen ní, je budova elektrátny. Naštěstí se dochovala původní část fasády a nápisem „Elektrárna města Kojetína“, včetně arcibiskupského znaku s letopočtem 1704, ten znamená pravděpodobně rok postavení mlýna. Po jeho vyhoření t. 1905 zde vznikla elektrárna, v níž se dobíjely baterie, které pak sloužily jako zdroj energie pro veřejné osvětlení super p force viagra with dapoxetine v Kojetíně.


Žudr

Na prostorné návsi se nachází dům č.p. 47, který je dodnes zachovaným žudrem (NKP), tedy domem s venkovními klenbami, které společně s ním pocházejí ze 17.století.

 


Hraniční kámenVýznamnou připomínkou konce is cialis the same as levitra 17.století jsou čtyři hraniční kameny, dosud zachované v katastru obce. Připomínají situaci kdy zemřel Ferdinand Julius ze Salmů, neženat, tím pádem odemřelo i lobodické léno a 15.11.1699 bylo odděleno od dědictví. Bylo přikázáno, aby role směřující od Tovačova k Lobodicím byly přiděleny Oplocanám a hraniční kameny mezi panstvím Tovačov, Lobodicemi a dalšími obcemi byly označeny hraničními kameny. Těch se dosud zachovalo šest – čtyři v Lobodicích a dva v Oplocanech. V Lobodicích je jeden zasazen přímo v domě pana Baďury č.p. 179, druhý byl nalezen po povodni v roce 1997 u plynového mostu přes řeku Moravu a poté přemístěn k malému návesnímu rybníčku. Další dva jsou pak v lužním lese Zástudánčí. Jeden na levém břehu Moravy, kousek od lesní cesty, druhý na pravém přehu nedaleko lesního okraje. Na všech těchto hraničních kamenech je nápis „Loboditz 1700″ a na opačné straně „Tobitschau 1700″.
 

Hraničník Hraičník

 

Škola

V neposlední řadě obecních památek, zde patří dominantní budova školy, která se nachází na obecní návsi. Postavena byla v roce 1904 a její dominantu podtrhuje zdobená fasáda završená moravskou orlicí s datem výstavy tedy zmíněným rokem 1904. Součást školy tvoří i v ní sídlící místní obecní úřad.

Budeme velice rádi, když se o kráse všech našich památek, nacházejících se na území naší obce a kolem něj, přijedete přesvědčit sami na vlastní oči.