Navigace

Obsah

Dotace

Logo olomoucký kraj

Částečná úhrada výdajů na podporu 

Projektu Hurá do kraje

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního programu na sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji 2019 

DOTACE na nákup 2 skládacích branek a 2 síťí

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 10.150 Kč

2019

Logo olomoucký kraj

Vybavení JSDH v obci Lobodice

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje 

DOTACE na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybevení JSDH

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 19.900 Kč

Pořízení AED včetně školení

2019

 

mv

Projekt

"Lobodice, vše pro mladé sportovce"

byl realizován za přispění prostředků z programu

Ministerstva pro místní rozvoj

2018
Logo olomoucký kraj

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Návrh územního plánu Lobodice pro společné jednání

dotace ve výši 139.150 Kč

DOTACE Olomoucký kraj Návrh územního plánu Lobodice pro spol.jednání 2.etapa

2018
Logo olomoucký kraj

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Oprava hasičské zbrojnice v obci Lobodice

dotace ve výši 300.000 Kč

DOTACE Olomoucký kraj Oprava hasičské zbrojnice v obci Lobodice.etapa

 

2018
SFŽP

propagace tříkolky

propagace tříkolky

 

 

Logo olomoucký kraj

propagace JSDH

propagace JSDH

 
Logo olomoucký kraj

Hody v obci Lobodice

Hody Lobodice

 
Unie

Kontejnery pro sběrné místo na dvoře MVE

SFŽP

 
Unie

Projekt spolufinancován EVROPSKOU Unií

Kompostéry

pdf 1,9 Mb

 

Logo olomoucký kraj Příspěvek z olomouckého kraje
Vybudování parkovacího stání u hřbitova v obci Lobodice
pdf 88,4 kB 
Logo olomoucký kraj

Příspěvek z olomouckého kraje

Propagace výstavba chodníku OK 2017

 
EU Podpořeno z Fondu solidarity EU
Oprava místní komunikace poškozené jarní povodní 2010
pdf 184 kB