Navigace

Obsah

Dotace

Projekt

Obnova místní komunikace v obci Lobodice

byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva Pro Místní rozvoj

Projekt Obnova místní komunikace MMR.pdf (77.47 kB)

 

2022
Logo olomoucký kraj

Pořízení protipovodňové zábrany v obci Lobodice

Projekt je realizován za finanční podpory

Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH

2021

 

Dotace Olomouckého kraje:     8000,-Kč

Podpora JSDH OK 2021 (52.6 kB)

2021

Projekt „Hurá za dobrodružstvím, i když jsme maličcí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Hurá za dobrodružstvím, i když jsme maličcí (77.67 kB)

2021

SFŽP ČR

Image result for mžp logo

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního

prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního

prostředí. Číslo rozhodnutí 00301862

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

V dubnu 2019 se uskutečnila první část ozdravného pobytu V říši obrů v karpatské Sidonii. Pobytu, který jsme realizovali díky podpoře SFŽP se zúčastnilo 40 dětí, které prožily šest dnů v nedotčené přírodě a seznámily se nejen s přírodními zajímavostmi, ale také pohnutou historií bývalé sklářské osady a okolí.Z poznatků čerpáme dosud.

web.pdf (80.75 kB)

2021

Logo olomoucký kraj

 

logo pov

Zpracování územně plánovací dokumentace obce – úprava návrhu ÚP

Projekt je realizován za finanční podpory

Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje

Program obnovy venkova

Olomouckého kraje 2020

 

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 65.945,-Kč

propagace POV 2020 UP

2020

Unie

mv

Projekt „Výstavba chodníku ke hřbitovu v obci Lobodice“ byl realizován prostřednictvím MAS Střední Haná v rámci realizace SCLLD.

publicita_Lobodice_IROP_web

2020
Logo olomoucký kraj

Oprava vstupu schodiště a přístupové cesty do školní jídelny a budovy

Projekt je realizován za finanční podpory

Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje

Program obnovy venkova

Olomouckého kraje 2020

 

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 150 000,-Kč

propagace POV 2020 Oprava vstupu schodiště a přístupové cesty do školní jídelny a budovy MŠ v Lobodicích

2020
Logo olomoucký kraj

Oprava Tatry-požární techniky JSDH v obci Lobodice

Projekt je realizován za finanční podpory

Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH

2020

 

Dotace Olomouckého kraje:     139900,-Kč

propagace JSDH OK 2020

2020
SFŽP ČR

Zahrada tří světů – přírodní zahrada u MŠ v Lobodicích

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 523 837 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 445 261 Kč

Výše příspěvku žadatele: 78 576 Kč

Zahájení realizace projektu: červenec 2019

Ukončení realizace projektu: únor 2020

4_Publicita

 

2020

 

 

Logo olomoucký kraj

Částečná úhrada výdajů na podporu 

Projektu Hurá do kraje

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního programu na sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji 2019 

DOTACE na nákup 2 skládacích branek a 2 síťí

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 10.150 Kč

2019

Logo olomoucký kraj

Vybavení JSDH v obci Lobodice

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního programu Olomouckého kraje 

DOTACE na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybevení JSDH

Dotace Olomouckého kraje ve výši: 19.900 Kč

Pořízení AED včetně školení

2019

 

mv

Projekt

"Lobodice, vše pro mladé sportovce"

byl realizován za přispění prostředků z programu

Ministerstva pro místní rozvoj

2018
Logo olomoucký kraj

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Návrh územního plánu Lobodice pro společné jednání

dotace ve výši 139.150 Kč

DOTACE Olomoucký kraj Návrh územního plánu Lobodice pro spol.jednání 2.etapa

2018
Logo olomoucký kraj

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Oprava hasičské zbrojnice v obci Lobodice

dotace ve výši 300.000 Kč

DOTACE Olomoucký kraj Oprava hasičské zbrojnice v obci Lobodice.etapa

 

2018
SFŽP

propagace tříkolky

propagace tříkolky

 

 

Logo olomoucký kraj

propagace JSDH

propagace JSDH

 
Logo olomoucký kraj

Hody v obci Lobodice

Hody Lobodice

 
Unie

Kontejnery pro sběrné místo na dvoře MVE

SFŽP

 
Unie

Projekt spolufinancován EVROPSKOU Unií

Kompostéry

pdf 1,9 Mb

 

Logo olomoucký kraj Příspěvek z olomouckého kraje
Vybudování parkovacího stání u hřbitova v obci Lobodice
pdf 88,4 kB 
Logo olomoucký kraj

Příspěvek z olomouckého kraje

Propagace výstavba chodníku OK 2017

 
EU Podpořeno z Fondu solidarity EU
Oprava místní komunikace poškozené jarní povodní 2010
pdf 184 kB