Navigace

Obsah

Popis úřadu

 

Vedení obce  
Starosta obce: Bc. Petr Hlavinka
Tel.: +420 581 731 175
Mobil: +420 602 514 389
E-mail: starosta.lobodice@seznam.cz
   
Místostarosta obce: Ing. Stanislav Hlavinka
   
Úřední hodiny  
Pondělí a středa: 8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
   
Zastupitelstvo obce  
Starosta: Bc. Petr Hlavinka

Místostarosta:

Člen:

Člen:

Člen:

Člen:

Člen:

Člen:

Člen:

Ing. Stanislav Hlavinka

PaedDr. Jana Blažková

Pavel Řihošek

Alois Studnička

Jana Hormaňská

Petr Navrátil

Eva Déduchová

Vojtěch Vybíralík

Předseda kontrolního výboru:

Člen:

Člen:

Jana Hormaňská

Antonín Svoboda

Hana Chytilová

Předseda finančního výboru:

Člen:

Člen:

Petr Navrátil

Rostislav Indrák

Ing. Petr Havrila

Předseda stavební komise:

Člen:

Člen:

Pavel Řihošek

Pavel Hrňa

Gregovský Ivo

Předsedkyně komise sociální:

Člen:

Člen:

Eva Déduchová

Ilona Hnízdilová

Hana Škrabalová

Předsedkyně kulturní komise:

Člen:

Člen:

PaedDr. Jana Blažková

Jana Hormaňská

Jana Řihošková

Předseda komise životního prostředí:

Člen:

Člen:

Alois Studnička

Martin Studnička

David Špinka