Navigace

Obsah

 

Kemp Lobodice

Kemp se nachází v klidném zákoutí na okraji obce Lobodice a skládá se ze tří částí, které společně tvoří příjemný celek.  Prostor pro stanování, prostor pro sportovní vyžití, kde se nachází kurt na nohejbal a tenisový kurt s možností zapůjčení si raket a třetí část oddychová, kde je zastřešené posezení s krbem, udírnou a grilem.  Jako zázemí slouží oddělené dámské a pánské toalety a sprchový kout. V blízkosti kempu se nachází restaurace a obchod s klasickou otevírací dobou.

 

 

 

parketplocha pro stanování


udírna s grilempergola

 

kurt 2víceúčelka

                      

 

 

 

 

sprcha Letní

PROVOZNÍ ŘÁD 

 
Dle § 21 a) zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Kemp „Letní“, Lobodice 248

 

 

Název a sídlo zařízení : Kemp „Letní“, Lobodice 248, 751 01

 

  Provozovatel:  SK Sokol Lobodice, z.s

   Zastoupen předsedou spolku Antonínem Gregovským 

 

 

IČO: 47999195

Email: kemp.lobodice@seznam.cz

Telefon: 775 586 006 Alois Studnička

 

Provoz: duben-září

Odpovědná osoba : Antonín Gregovský

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb: stanování a kempování

 

Zaměstnanci: správce Alois Studnička

 

 

 

 

Vybavenost zařízení:

Travnatá plocha určená ke stanování

hygienické zařízení pro ubytované, oddělené pro muže a ženy,

Počet umývadel pro ženy: 2              Počet WC ženy: 2

Počet umývadel pro muže: 2             Počet WC muži: 2

WC pro muže a WC pro ženy s předsíněmi jsou vybavené umývadlem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou.

Voda: pitná z vodovodního řádu.

Společná sprcha oddělená na chodbě před vstupem na toalety

Hygienické zařízení se nachází u hlavní budovy.

 

    I. Provozní řád

 

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a sociální zařízenív areálu kempu, jejímž provozovatelem je SK Sokol Lobodice z.s
 2. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu , bude z areálu kempu vykázána bez náhrady.V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 ,- Kč nebo dle skutečné výše.
 3. Každý host je povinen se seznámit s tímto Provozním řádem a musí se jím řídit. Zaplacením ubytování nebo vstupem hostů do areálu kempu, vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu.
 4. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host (občan), který se řádně přihlásí u správce kempu.
 5. Užívání kempu je povoleno pouze hostům – občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo jinou parazitární nemocí a nebyla jim nařízena karanténa.
 6. Správce přiděluje hostům – návštěvníkům prostor pro stanování.
 7. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 8. Hosté jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Odpady není dovoleno v areálu kempu nikam ukládat či pálit na ohni nebo odhazovat do řeky.
 9. Kouřit v areálu je možné pouze na vyhrazených místech.
 10. Host má právo používat sociální zařízení kempu.
 11. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí není možno se v kempu ubytovat.
 12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách kempu.
 13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 14. Jízda motorovými vozidly. Příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 5 km/hod.
 15. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 16. Parkování vozidel na travním porostu i na krátkou chvíli, je nepřípustné, parkoviště pro vozidla je vymezené před hlavní budovou.
 17. V sociálních zařízeních kempu není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů a topidel, platí v nich zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 18. Psi a jiná zvířata mají zakázán vstup do prostor sociálního zařízení kempu, je rovněž zakázáno jejich volné pobíhání a venčení v kempu.
 19. Provozovatel kempu neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci umístěné volně v kempu a ve stanech.
 20. Po ukončení pobytu v kempu musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna a dveře a klíče předat správci kempu.

 

 

    II. Hlavní zásady pro chování hostů v kempu

 

 1. Žádáme všechny hosty aby se chovali ukázněně a ohleduplně k ostatním hostům v kempu a dodržovali Provozní řád i pokyny správce kempu
 2. Rodiče kontrolujte své děti, kemp je u řeky, děti mohou spadnout do řeky nebo se zranit mimo areál kempu, zajistěte jejich bezpečnost stálým dohledem.
 3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru v areálu kempu ani v prostorách sociálního zařízení.
 4. Dbejte na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 5. Neničte zařízení kempu a sociálního zařízení, šetřete vodou, elektřinou a neodhazujte odpadky mimo odpadkové nádoby.Dodržujte noční klid v době od 22:00 hod do 7:00 hod.
 6. V kempu je omezen noční provoz vozidel a motocyklů, pokud někdo bude cestovat v noci mimo kemp, musí s vozidlem parkovat mimo kemp.
 7. Hlídejte si své věci, za odložené věci v kempu provozovatel neručí.
 8. V kempu jsou psi vítáni, ale majitelé musí zamezit jejich volnému pobíhání a obtěžování ostatních hostů! Venčení psů v areálu je přísně zakázáno s ohledem na hosty a děti, psy venčete mimo areál.
 9. Během dne neobtěžujte ostatní hosty kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným hlukem reprodukované hudby nebo jinými hlasitými projevy.
 10. Jízda motorovými vozidly. Příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 5 km/hod. Noční jízdy vozidel po kempu jsou zakázány.
 11. Dodržujte požární bezpečnost, nerozdělávejte oheň mimo určená ohniště, oheň kontrolujte a potom uhaste.
 12. V kempu platí přísný zákaz kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm. Není zde dovoleno používání vlastních elektrických spotřebičů a topidel.
 13. Na dodržování provozního řádu dohlíží správce kempu.

 

 

 

 Odpovědná osoba : Antonín Gregovský