Navigace

Obsah

Tenisový kurt


Provozní řád tenisového kurtu v Lobodicích

Provozovatel: Obec Lobodice

Lobodice 34
tel: 581731175
e-mail: ou.lobodice@volny.cz
http://www.lobodice.cz


1. Používání tenisového kurtu je dovoleno pouze v provozní době na základě rezervace, kterou si uživatel zakoupí u správce kurtu. Vstupem do prostoru kurtu je každý uživatel povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce kurtu.

2. Rezevaci tenisového kurtu je možno provést u správce kurtu  Petr Havrila 774 102 018, Robert Jedlička 732 211 822

4. Denní provozní doba kurtu je v po – ne 9:00 – 21:00 ( v závislosti na počasí)

5. Vstup na kurt je povolen pouze ve sportovní tenisové obuvi, platí zákaz vstupu v kopačkách a obuvi, způsobující poškozování antukového povrchu kurtu.

6. Využívání kurtu je placenou službou. Cena za jednu hrací jednotku (50min hry + 10minut úklid) je na tenisový kurt stanovena  100 Kč na hráče, celodenní pronájem je 1500Kč. Pro děti ze Základní a mateřské školy v Lobodicích je v době vyučování využití kurtu zdarma.

7. Po skončení hry je povinností hráčů urovnat povrch kurtu smetákem, sítí nebo dřevěným hrablem a čistit „lajny“ k tomu určeným smetákem.

9. Děti do 12 let mají povolen vstup na kurt pouze v doprovodu osob starší 15-ti let.

10. Hráči zodpovídají za pořádek na kurtu. Je zakázáno: – poškozování zařízení a zanechávání jakýchkoliv obalů a odpadků na kurtu, jeho znečišťování pliváním a žvýkačkami – kouření, manipulace s ohněm a konzumace alkoholických nápojů – vodit do prostoru kurtu psy a jiná zvířata – jízda na kole v prostoru kurtu a opírání kola o plot kurtu

11. Zjištěné závady na zařízení kurtu je nutno ihned odstranit, případně oznámit správci kurtu při odevzdání klíče.

12. Pobyt a hra na kurtu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostoru kurtu. Předměty nalezené v prostoru kurtu je nálezce povinen odevzdat u správce kurtu.

13. Přání a stížnosti, týkající se provozu kurtu, mohou uživatelé uplatnit u správce kurtu nebo přímo u provozovatele. V případě porušování provozování řádu má provozovatel a správce kurtu právo uživatele vykázat z prostoru kurtu. V Lobodicích dne 2.5.2016 Bc. Petr Hlavinka