Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Daňové
83,68 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 231 210 Kč
Upravený rozpočet 11 927 613 Kč
Skutečné plnění 11 867 272 Kč
Plnění 99,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 200 000 5 654 767 5 654 767 100,00
1 650 000 1 787 251 1 787 251 100,00
1 600 000 2 528 610 2 528 610 100,00
1 100 000 1 100 000 1 045 645 95,06
275 000 290 000 287 794 99,24
230 000 299 691 299 691 100,00
60 000 82 149 82 149 100,00
50 000 115 565 115 565 100,00
49 210 49 210 49 210 100,00
5 000 6 900 6 900 100,00
5 000 5 000 2 220 44,40
5 000 6 470 6 470 100,00
2 000 2 000 1 000 50,00
Celkem 10 231 210 11 927 613 11 867 272 99,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.