Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1,23 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 176 000 Kč
Upravený rozpočet 213 866 Kč
Skutečné plnění 174 218 Kč
Plnění 81,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 65 000 66 000 65 677 99,51
Činnost místní správy 50 000 86 866 86 866 100,00
Pohřebnictví 30 000 30 000 6 370 21,23
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 000 30 000 14 565 48,55
Činnosti knihovnické 1 000 1 000 740 74,00
Celkem 176 000 213 866 174 218 81,46
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.